Ordningen med VU-kunstner under Vinterfestuka ble etablert i 1996. Hvert år velges det ut årets VU kunstner, blant profesjonelle kunstnere fra vekselvis Norge, Sverige og Finland.Vinterfestuka samarbeider med Narvik Museum om både utvelgelse og selve utstillingen.

Årets VU kunstner under VU 2024 er Åsne Kummeneje Mellem.
Åsne Kummeneje Mellem (1995, Tromsø) er en kvensk billedkunstner utdannet ved Kunstakademiet i Tromsø, Kunsthøgskolen i Oslo og Oslo Fotokunstskole.
Hun bruker kunsten som arena for å utforske sin kvenske identitet og tilhørighet. Gjennom kvensk håndverk, kjent som käsityö, ønsker hun å skape et rom for dialog og synliggjøre generasjonsgapet i overføringen av kunnskap.

Åsne Kummeneje Mellem lærte selv ikke kvensk, et språk som kunne ha vært hennes morsmål. Som en konsekvens av fornorskningsprosessene har heller ikke kvenske håndverkstradisjoner blitt overført til nyere generasjoner.
I mange kontekster blir den kvenske kulturen sett på som noe som «har vært», mer enn en kultur som fortsatt lever og utvikles.
Gjennom samtaler med tidsvitner i de kvenske miljøene har Kummeneje Mellem samlet informasjon om plantefarging og forsøkt å følge «gammel oppskrift» for å oppnå den dype rustbrune fargen.
Steinlav og garn legges lagvis i en kjele, og ved å farge hele ullstykker i stedet for garn, kommer nyansene fra fargeprosessen tydeligere frem i stoffet.
Verkene som vises i årets VU-utstilling består av en rekke naturmaterialer fra Troms og Finnmark.
Her kan du finne vevd bjørkenever, plantefarget ull, flettede røtter, løvetann og rirkuler av older. De taktile gjenstandene undersøker hvilket forhold man har i dag til naturmaterialene.
som tidligere var viktige ressurser i nord. Samtidig stiller kunstneren spørsmål rundt hva som definerer det kvenske. Hvor går grensa mellom det kvenske, nordnorske og samiske?
Hvor stopper den ene kulturen og går over til den andre? Må grensa defineres?
De siste årene har Kummeneje Mellem vært aktuell med flere utstillinger og prosjekter, blant annet ved Vadsø Museum, Terminal B i Kirkenes og Nordnorsk kunstmuseum.
Hun er en av initiativtakerne bak Kvääni Taiteilijat – Kvensk Kunstnerforbund, og har tidligere vært leder i Kvääninuoret – Kvenungdommen. Hennes verk Tieto prydet forsiden
av Sannhets- og Forsoningskommisjonens rapport til Stortinget, og hun debuterte på Høstutstillingen i 2023.
Dette blir en spennende utstilling som vi håper mange vil ta del i under VU.