Selveste moteikonet og forbildet Erlend Elias kommer til Narvik i Vinterfestuka.
Onsdag 13.03. kl 13.00 kommer han til Narvik Kino for for å holde
foredraget “Inkludering og utenforskap” for elever fra videregående skole.