Utenforskap- Historier fra to som på ulikt vis har opplevd utenforskap på kroppen.
Ghulam Abbas, tidligere leder av B-gjengen, og Jon Are Masternes, kjent som rapperen Klish, har helt ulik bakgrunn og historie. Men de har felles at de begge har kjent på utenforskap og hvordan det er å ikke passe inn.
Vi inviterer skoleelever til et annerledes litterært møte med to unike historier!
Det blir også et musikalsk bidrag fra Klish.

Ghulam Abbas
Hvem er farligst i landet her? Politiet og mediene pekte på Ghulam Abbas, lederen av den såkalte B-gjengen som i årevis lå i krig med Young Guns og A-gjengen og som gikk for å være en stor og svært organisert forbryterorganisasjon. Abbas er norsk-pakistaner og ble i 2009 dømt til fengsel for organisert kriminalitet. Etter endt soning har Abbas fått livet på rett kjøl. I dag er han familiefar og miljøarbeider i Oslo, og han tar sosionomutdanning.
I 2022 ga Ghulam Abbas ut sin biografi bok «Gudfaren – om B-gjengen, integrering og livet i den kriminelle underverdenen».
Den tidligere gjenglederen tegnet opp et liv som ikke ligner noe annet i Norge. Han har fortalt om en fin barndom med varme foreldre, møtet med den norske skolen, utfordringen med norskfaget, den økende rasismen mot «utlendingene», fallet fra skolen, den ville ungdomstiden, om merkeklær og pengejag, tyverier og blind vold, om hasjrøyking og salg av narkotika, gjengkrig, drapsforsøk og skytingen på Aker Brygge, om rettssaker og årene i fengsel – og ikke minst: Hvordan han kom seg ut av dette miljøet, stiftet familie og etablerte et liv som en normal, godt integrert familiemann. I hans bok får vi et unikt innblikk i et lukket og myteomspunnet miljø, og ikke minst får vi et nytt og forfriskende syn på frafall i skolen og hva som trekker enkelte ut i rus, gjenger og kriminalitet. Kort sagt: den vanskelige integreringen – fra en som har opplevd utenforskap på kroppen.

Jon Are Masternes
Jon-Are Masternes kjent som den nordnorske rapperen KLISH, skal både holde foredrag og rappe. Jon-Are Masternes har skrevet boka “Det som spiser meg”. Den er hans historie som autisme og utenforskap.
«Jeg har faste regler for hvordan jeg skal være når jeg handler, når jeg tar bussen, hvordan hver dag skal være, hvordan andre mennesker skal være og hva jeg ikke burde snakke om når jeg møter andre.»
Jon-Are Masternes fikk diagnosen autismespekterforstyrrelser (ASF) da han var 35 år. Her tar han leseren med inn i sitt eget hode og til en tilværelse som kan synes både kaotisk, streng og ikke minst slitsom. Autismen er til å leve med, men det krever nitid planlegging og utmattende tankearbeid.
Dette er en ærlig og sårbar fortelling om hvorfor kommunikasjon kan være så vrient, men også om psykiatri, rus, selvskading, musikk, tunge tanker, om ikke å passe inn – og om det å bli glad i sin egen annerledes het.