Rallarklubben arrangerer sammen med Hergot menighet Rallargudstjeneste på Hergot kapell. Det er gratis busstransport til og fra Hergot. Bussen går fra Narvik Kulturhus kl. 10.20.

Dette er ikke en ordinær gudstjeneste, men en gudstjeneste under rallarhatten der Rallarklubbens eget sangkor Sleggeklang spiller. Etter Rallargudstjenesten går man til Rallarkirkegården der Agge Theander vil fortelle en historien om en av de som er gravlagt. Svarta Bjørn vil legge på blomst. Deretter blir det kirkekaffe