Rallarkost for alle medlemmene
Påmelding til Grand Hotel tlf.: 76977000 innen onsdag 13. mars