Rombaksbotn er mer kjent som anleggsbyen for Ofotbanen, og i 1902 bodde det innpå 500 mennesker her. Året etter begynte banearbeidet å ta slutt, og da banen ble åpnet i juli samme år, begynte en sakte avfolking av stedet. Per Henrik Mørk har bygget en fantastisk modell av byen som forsvant. Vinterfestuka inviterer til omvisning og informasjon om modellene.
Per Henrik Mørk og Gunnar Wiker er vertskap og kan fortelle om modellen.