Márkomeannu og Musikk i Nordland presenterer: Moddi + Kajsa Balto
Visesangeren Moddi vokste opp på Senja med østlandsk mor. Kajsa Balto tilbragte
barndomsårene midt i Oslo med samisktalende far. Nå møtes de to sangerne for
første sang gjennom musikken.
Hva betyr det å høre til? Både Pål Moddi Lue og Kajsa Balto har gjennom hele livet
brukt musikken til å utforske spørsmål om identitet og tilhørighet. Når den samiske
festivalen Márkomeannu i Evenes i år feirer 25-årsjubileum, gjør de det ved å invitere
de to artistene til en og samme scene hvor det nordnorske og det samiske får rom til
å komme hverandre i møte.
«Det blir første gang jeg synger mer enn bare noen få ord på samisk», forteller Moddi
entusiastisk. «Bestemor kunne telle til ti, men ville ikke fortelle meg hvor hun hadde
det fra. Gjennom oppveksten har jeg nok hatt mer innflytelse fra Bærum, hvor
mamma er fra, enn fra det samiske og forsåvidt også det nordnorske.»
Sangeren Kajsa Balto har også vokst opp i et spenn mellom identiteter. På Sandaker
i Oslo lærte hun å snakke samisk av foreldrene sine, og har fortsatt å bruke musikken
og joiken til å utforske sin egen samiske bakgrunn.
«Jeg har brukt store deler av livet mitt på å forstå at det er mange måter å være
samisk på. Jeg unner alle å bli trygge i seg selv, og å kunne føle tilhørighet og
samhold.»
På den kommende turneen møtes Moddis nordnorske viser og Baltos samiske
sanger til en konsert hvor språkene, stemningene og historiene fra de to artistene
utfyller hverandre og dytter hverandre videre. Konsertrekka sparkes i gang under
Vinterfestuka i Narvik, slynger seg så gjennom markesamisk område langs
fylkesgrensen mellom Troms og Nordland.
Turneen er støttet av Sparebank 68° Nord og Kulturdirektoratet.
—-
På scenen:
Aleksander Sjølie – gitarer
Karoline Bjørhei – trommer
Ragnhild Tronsmo – cello
Kajsa Balto – sang og joik
Pål Moddi Lue – sang

Márkomeannu ja Musikk i Nordland presentere: Moddi + Kajsa Balto
Viisálávlu Moddi šattai bajás Sáččás nuortanorgalaš etniin. Kajsa Balto fas šattai
bajás gasku Oslo áhčiin gii hálai sámegiela. Dál soai deaivvadeaba vuosttaš háve
musihka bokte.
Maid mearkkaša gullevašvuohta? Sihke Pål Moddi Lue ja Kajsa Balto leaba olles
eallima geavahan iežaska musihka dasa ahte suokkardit jearaldagaid čadnon
identitehtii ja gullevašvuhtii. Go sámi festivála Márkomeannu Evenáššis dán jagi
ávvuda 25 jagi, de sii bovdejit dan guokte artistta seamma lávdái, ja nu Davvi-Norga
ja Sápmi beassaba deaivvadit.
“Dál vuosttaš háve áiggun lávlut eanet go dušše moadde sáni sámegillii”, muitala
Moddi áŋgirit. “Áhkku máhtii lohkat logi rádjái, muhto ii son háliidan muitalit munnje
gos son lei dan oahppan. Bajásšattadettiin soaitá Bærum, gos eadni lea eret,
váikkuhan munnje eanet go Sápmi ja maiddái Davvi-Norga.”
Lávlu Kajsa Balto lea maid bajásšaddan guovtti identitehta gaskkas. Sandakeris
Oslos son váhnemiin oahpai sámástit, ja son lea geavahan musihka ja luođi joatkit
iežas sámi duogáža suokkardeami.
“Lean geavahan stuorra oasi eallimis ipmirdit ahte lea máŋga vuogi leahkit sápmelaš.
Mun udnon buohkaide šaddat oadjebassan iežas identitehtas, ja dovdat
gullevašvuođa ja oktavuođa.”
Boahttevaš turneas Moddi Davvi-Norgga ja Baltto sámi lávlagat bohtet oktii
konsearttas gos artisttaid gielat, miellalágit ja muitalusat dievasmahttet nuppit nuppiid
ja maiddái hoiget nuppit nuppiid ovddos guvlui. Konseartaráidu álggahuvvo
Vinterfestukas Áhkánjárggas, mohkkasa márkosámi guovllu čađa Romssa ja
Nordlándda fylkkarájá lahka.
Prošeavtta juolludeaddjit leat Sparebank 68° Nord ja Kulturdirektoratet.
Lávddis:
Aleksander Sjølie – gitárat
Karoline Bjørhei – rumbbut
Ragnhild Tronsmo – cello
Kajsa Balto – lávlun ja juoigan
Pål Moddi Lue – lávlun