KULTURKONFERANSE I NORD

MEETING POINT –en dialog mellom ungdom og aktører i kulturbransjen som arbeider med å nå ungdom

Kulturkonferanse i Nord 2024 er i sin helhet satt av til å møte ungdommen, både som deltakere og som vår samarbeidspartner for planlegging og gjennomføring.
Målgruppe:
Ungdom som er interessert i at ting skjer og vil påvirke og medvirke til utvikling
Aktører i kulturbransjen som jobber med eller ønsker å nå ungdom (festivaler, kulturinstitusjoner, kulturhus, arrangører/scener og frivillig kulturliv)
Program:
Under Meeting Point 2024 guides deltakerne gjennom dagen av ungdommene selv. Med seg på laget har de fått med seg stylisten Erlend Elias Bragstad og den profilerte bryteren Fritz Aanes, også kjent fra sin podcast og snapshow «Homsen & Bomsen». Det blir både humor og alvor når de tar oss gjennom 3 hovedtemaer for dagen:
Medvirkning – hva er det?
Mangfold – hvordan nå alle?
Markedsføring – hvor når du oss?
Her blir det bl.a. temainnlegg med Kulturtanken, Kulturdepartementet, Festspillene i Nord Norge-NUK, Narviksenteret og Bodø 2024.
Vi skaper et CaseRoom med dialog og løsninger der ungdommene presenterer ulike case de har jobbet med innenfor markedsføring, media og integrering. Det blir kulturelle innslag, denne gangen med regionens egne musikkelever fra Narvik vgs. og artisten Hkeem!

Konferansen er et trepartssamarbeid mellom Vinterfestuka, Narvik kommune og Musikk i Nordland. I 2024 har vi satt sammen en prosjektgruppe representert med ungdommer fra valgfag musikk, valgfag media, valgfag markedsføring, valgfag sal og scene, integreringsklassen og Ungdomsrådet i Narvik og Ungdommens fylkesråd.

Rebekka Brox Liabø er hentet inn som prosessleder og har gjennomført 2 workshops med prosjektgruppa. Her har ungdommen planlagt program og gjennomføring av konferansen. Liabø er kjent for sitt kreative og brede arbeid med å gjøre kultur tilgjengelig for alle. Med prosjektet «Snakk for deg sjøl» har hun hjulpet ungdom med å sette ord på utfordringer knyttet til skole, ungdomstid og frafall. Gjennom prosjektet «Hær e Æ!» samler hun ungdom fra hele verden, og skaper et fellesskap som ungdommen selv beskriver som «en ekstra familie». Liabø har også initiert et nettverk, Brobyggeren, hvor flere av Tromsøs kulturaktører samles for å styrke mangfold og kompetanse. Rebekka Brox Liabø er utdannet pedagog og hun har stor erfaring med å arbeide med ulike målgrupper både gjennom DKS og egne prosjekter.

Vi ønsker dere velkommen til å høre ungdommens stemmer på tema som er relevant for alle oss som ønsker en dialog om hvordan vi som kulturformidlere kan bli god på å la ungdommen påvirke og medvirke!
Produsent og arrangør av Kulturkonferanse i Nord:
Vinterfestuka, Narvik kommune og Musikk i Nordland