Generalforsamling for Rallarklubben medlemmer fra 0-18 år