Generalforsamling for Binneklubben.

Binneklubben er til for at tidligere Svarta Bjørn og representanter skal ha et samhold etter VU. stiftet 12.03.2012

Hvis du er tidligere Svarta Bjørn eller Svarta bjørnrepresentant, søk opp gruppen «Binneklubben» og be om medlemskap.