Det blir Høytid, Tradisjon og Seremoni når åpningen av Vinterfestuka 2024 markeres med bekransning av statuene av Rallar´n og Svarta Bjørn. I en årrekke har vi hedret våre to store ikoner, rallarne og kokka Svarta Bjørn, ved å henge krans på begge statuene. Arrangementet skjer ved statuen av Rallar´n i Gulbransons park.