I år er det Bjørg-Elise Tuppen som er VU-kunstner!

Bjørg-Elise Tuppen er billedkunstner, fotograf og skulptør med bosted og atelier i Harstad. Hun har utdannelse innen kunst fra University of Hertfordshire og University of Falmouth, England.

Tuppens kunst kan beskrives som både allsidig, filosofisk, abstrakt og figurativ, med fokus på mennesket. Hun maler med dype valører og arbeider mye med tekstur gjennom forskjellige teknikker. Dette resulterer ofte i uttrykk med konnotasjoner til lys utenfor det synlige spekter. I hennes abstrakte arbeider utforsker hun aspekter ved våre fysiske lover, som partikler, tid og entropi.

Hennes skulpturer er ofte integrert med treverk eller andre naturlige materialer for å utforske vår rolle i virkeligheten. Gjennom stedsspesifikke og midlertidige skulpturer, laget av naturlige materialer fra stedet, utforsker hun entropi. Dette gjennom å tilbakeføre dem til opprinnelig tilstand. Her blir prosessen det viktige. I sitt fotografiske arbeid fokuserer hun ofte på å kombinere motstridende elementer for å skape nye, underlige uttrykk.

Gjennom hennes interesse og fascinasjon for fysikk utforsker hun vår plass i virkeligheten. Hvordan vi er sammenfiltret med, og underlagt de samme fysiske lovene som all annen materie, men samtidig en bevisst del av den. Dette er et knutepunkt i hennes kunst hvor tid og bevissthet spiller sentrale roller.

Tuppen har hatt flere separatutstillinger, blitt presentert i flere bøker og tidsskrifter, og hun er nylig blitt en del av YAH Management som representerer henne i Milano, Italia.

Vi på Narvik Museum gleder oss til å ha Bjørg-Elises utstilling hos oss!