«RallarGilde» blir i «storstua» til Grand Royal, nærmere bestemt festsalen – ROYAL BLUE.

Kl. 17.00 setter vi oss til bords til nydelig Rallarkost. Alle medlemmer er velkommen kr. 400,- pr. kuvert
(veil. pris kr. 450,- klubben sponser kr. 50,- pr. medlem)

Påmelding ring: Grand Hotel tlf.: 76 97 70 00 innen onsdag 15. mars 2022

Etter rallargilde blir det GENERALFORSAMLING/RALLARFEST i Royal Hall med god dansemusikk inn i de små timer med Helmuts Helmet.