Aage Storm Borchgrevink – Krigsherren i Kreml

Aage Storm Borchgrevink (f. 1968) skriver både sakprosa og skjønnlitterære bøker, og har en rekke utgivelser bak seg. I tillegg til å være forfatter jobber han også som rådgiver i Den norske Helsingforskomiteen, og er en tydelig stemme som journalist, kritiker og kommentator i flere aviser, særlig når det gjelder menneskerettighetsspørsmål og internasjonal politikk. Til Ord i Spor kommer Borchgrevink for å snakke om sin siste utgivelse, Krigsherren i Kreml, som levendegjør fortellingen om Vladimir Putin som politisk leder. Boken spør blant annet hvordan Putin ble så mektig. Borchgrevink blir å finne i samtale med Joakim Arnøy, forsker ved Narviksenteret.