Velkommen til konsert i sjømannskirken med gitarist Fredrik Seines!

På konserten presenterer han ulike stilarter innenfor det klassiske repertoaret med musikk fra de siste fire århundrene. Seines legger vekt på å gi publikum en personlig tilnærming til musikkuttrykk, og en opplevelse rik på stemning.

Fredrik er født og oppvokst i Narvik og har fremført i ulike settinger både som solist, i kammermusikkgrupper og som sologitarist i store deler av Skandinavia.

I 2019 fullførte han masterstudie under den legendariske gitaristen Göran Söllscher. Nå står Norgesturné for tur med musikk fra oppkommende debut album!

Programmet er forankret i musikk fra modernismen og barokken, epoker som i kunsthistorien står i to ulike poler av et estetisk spektrum. Modernistisk gitarmusikk utfordrer grunnprinsipper i musikktradisjonen og bygger på ukonvensjonell harmonikk og melodiføring som gestalter fraser og klangfarger. Tidlig musikk hviler for han på en bevegelse i musikken som stammer fra danseformer i barokken. I dag henter han inspirasjon fra folkemusikk som lever videre gjennom tradisjoner i barokkstilen