Årets tema:

Hvorfor er kulturen så viktig når fremtiden skal planlegges?

Dagens unge er fremtiden. Hva mener de?

Look to Nord-Sverige. Nasjonal strategi for vekst og utvikling. Har vi noe å lære?

Moderator er Anki Gerhardsen.

Program     

Mandag 20.mars

12.00-12.20: Åpning

  • Kulturinnslag
  • Velkommen til Narvik Ordfører Rune Edvardsen
  • Velkommen til Vinterfestuka Daglig leder Frode Sollie
  • Innledning om konferansen Geir-Ketil Hansen

12.20-12.50 Hovedinnleder: Åse Kristin  Bakke (AP)fraksjonsleder i Stortingets Famile-og kulturkomite

12.50  Spørsmål fra salen

13.00 – 13.15  Pause

13.15 Kulturpolitikk i nord

Fylkesråd Christian Torseth / Seksjonsleder for Kulturutvikling i Nordland Fylkeskommune Stig Løvseth

Kulturstrategier for Nordland

14.10 -14.20   Spørsmål fra salen

14.20- 14.30   Kulturinnslag

14.30-14.45 Pause

14.45 – 15:35  “Kultur,befolkningsvekst og bolyst. Hva er sammenhengen?”

Nordlandsambassadør Torje Kosmo Karlsen tar sofadialogen.

15:35 . 16:15  “Tilflytter og tilbakeflytter – historier fra virkeligheten.”

Ida Mari F. Larsen, tilflytterkoordinator i Narvik kommune

16;15: Pause

16.15-16.30 Kulturinnslag

16-30-17.00 Oppsummering

17.00 Slutt

19:00 Middag (egen påmelding)

Tirsdag 21.mars

09.00 – 09.10  Åpning-Kulturinnslag

09.15 – 09.45   Bodø 2024 Europeisk kulturhovedstad

  • Bakgrunn for søknaden
  • Hva vil den bety for Bodø, Nordland og Nord-Norge
  • Hva med kultursatsingen i årene etterpå?
  • Innleder : Programsjef Henrik S. Dagfinrud i Bodø 2024 Europeisk kulturhovedstad

09.45- 10.45   Spørsmål, innspill og debatt fra salen

10.45- 11.10  Hva betyr kunsten og kulturen for utviklingen av gode lokalsamfunn.

Viserektor ved UIT Rikke Gurgens Gjærum

11.10-11.20  Spørsmål fra salen

11.20 – 11.30  Kulturinnslag

11.30 – 11.45   Pause

11. 45 – 12.10   Look to Nord-Sverige

Grønn industrisatsing

Flere tusen nye industriarbeidsplasser

Statlig program

Hvordan planlegges det for ny bosetting

Har Norge noe å lære

Dir i Rana Utviklingsselskap Ole Magne Kolstad

12.30-12.45 Spørsmål

12.45 -13.10   Hvordan har distriktsregioner i Europa planlagt for vekst og utvikling.

Hvem har satset på kultur og hvem har lyktes

Rådgiver i Futurum: Marianne Linder Olsen

13.10 – 13.20  Spørsmål fra salen

13.20-14:00 Lunsj

14:00–15:00 Paneldebatt
Christian Torset – Fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland fylkeskommune
Tina J Denstad – Leder av hovedutvalg for oppvekst og kultur i Narvik kommune
Henrik Sand Dagfinrud – Programsjef for Bodø 2024
Rikke G Gjærum – Viserektor UIT
Tema:
Fra gode planer til gjennomføring.
Det blir trangere budsjettrammer i årene som kommer.
Vi kulturen tape i kampen om pengene?

15.00             Slutt

 

Med forbehold om endringer.