Gudstjeneste ved Ingvar Hindenes, og preken ved regionstyreleder Frode Wigum.  Narvik Jernbanekor synger for og med oss i gudstjenesten. Det blir nattverd, og kollekten deles mellom Sjømannskirken og Narvik Sjømannskirke.  Det blir enkel kirkekaffe etter gudstjenesten.