Vinterfestuka 2020 avlyses!

Vinterfestuka avlyses på grunn av smittefaren

Narvik kommune har gjort en helhetsvurdering av risikoen for koronasmitte ved gjennomføring av Vinterfestuka 2020. Basert på denne vurderingen har Vinterfestuka blitt pålagt å avlyse alle arrangement.

Dette er første gang i festivalens 65 år lange historie at en avlysning skjer. Vi er selvfølgelig veldig lei oss for at situasjonen har blitt slik, men har forståelse for kommunens avgjørelse. Liv og helse kommer alltid først.

Vi beklager til alle som blir rammet av avlysningen.

Vinterfestuka vil rette en stor takk til alle frivillige, samarbeidspartnere og publikummere som har støttet oss i alle år og bidratt til å gjøre Vinterfestuka til verdens beste festival! Vi håper vi har støtten deres videre både når vi jobber for å finne gode løsninger på utfordringene vi nå står overfor og i fremtidige festivaler.

Situasjonen vår er nå ganske kompleks, med mange kontraktsforhold skal avklares. Vi ber derfor om at publikum viser tålmodighet slik at vi får tid til å finne ut av dette. Vi vil komme med mer informasjon så snart vi kan.

Frode Sollie,

Daglig Leder Vinterfestuka

Narvik 11.03.20

Lokomotiv-partnere

Svarta Bjørn-partnere

Rallar-partnere

Sville-partnere

Slegge-partnere

Offentlige