SommerNarvik 2020 er i gang!

SommerNarvik 2020 er i gang! I hele juli og første uka i August blir byen fylt med aktivitet og liv!

Programmet blir oppdatert fortløpende i Vist Narviks arrangmentkalender

Lokomotiv

Svarta Bjørn

Slegge

Offentlige