Årets VU vindu/bedrift

Dato:

torsdag 24.mars

Sted:

Bedrifter i Narvik

Arrangør:

Rallarklubben

Bli med og gjør en innsats for å skape rallarstemning under Vinterfestuka.
Hvert år har bedriftene i byen bidratt med VU-vindu/bedrift og alle har gjort en fin innsats for å skape rallarstemning. Rallarklubben ønsker at butikker/bedrifter gir sitt bidrag
gjennom utstillinger og antrekk.
Rallarklubben oppfordrer spesielt VU-pyntede butikker/bedrifter
som ligger utenfor bykjernen om å ta kontakt med komiteen v/Barbro
Husjord, Tlf 913 97 802, slik at vi kan komme innom på besøk.
Utnevnelse av Årets VU-vindu/bedrift foretas torsdag 24. mars 2022.
Vinneren får en Diplom, samt Svarta Bjørn statuen på lån i 1 – ett – år.

Arrangør:

Rallarklubben

Kontaktperson:

Barbro Husjord

Telefon:

91397802

E-post:

barhus@yahoo.no

Pantograf-partner

Lokomotiv-partnere

Svarta Bjørn-partnere

Slegge-partnere

Offentlige