Pressemelding om Vinterfestuka 18.02.2021

Pressemelding angående Vinterfestuka 2021

Årets VU vil være et lokalt arrangement for Narvik Kommunes innbyggere, referert til Regjeringens anbefalinger, og Helseminister Høie sin uttalelse. Vinterfestuka vil ha særskilte smitteverntiltak for tilreisende  artister/underholdere tilknyttet arrangement/konserter.

Narvik kommune har vurdert risikovurderingen til Vinterfestuka i Narvik ifm gjennomføringen av årets Vinterfestuke. Narvik kommune er fornøyd med tiltakene, og samarbeidet, som Vinterfestuka har innført med hensyn til gjennomføringen av arrangementene.

Vi følger med på utviklingen av koronasituasjonen nøye, og følger med på alle oppdateringer fra lokale og nasjonale myndigheter.
Pr. i dag er den nasjonale anbefalingen at man ikke samler personer fra ulike kommuner på arrangementer. På kort sikt innebærer dette i praksis at arrangementer hos oss er anbefalt forbeholdt innbyggere i Narvik Kommune. Helsedirektoratet skriver på sine hjemmesider følgende: “Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune.” Publikum som ikke er bosatt i Narvik kommune og allerede har kjøpt billett får refundert denne ved å henvende seg til post@vinterfestuka.no

Etter anbefaling fra kommuneoverlegen i Narvik utsetter Vinterfestuka noen arrangementer hvor artister og crew reiser fra områder som er røde, for å redusere risiko for importsmitte av virus.
Dette gjelder konsertene med LKAB Big Band, Emma Steinbakken, Wendelboe kvintett, Boy Pablo og Lofotkveld med Kajander og Lyse netter.
Ingen av konsertene avlyses, men utsettes til smittesituasjonen endrer seg. Vinterfestuka ser på muligheten til å flytte konserter til siste uke i juni i forbindelse med folkefest i Rombaksbotn, eventuelt i løpet av sommeren og høsten. Ytterligere info om nye konsertdatoer kommer på vinterfestuka.no så snart dette er klart. De som har kjøpt billetter til konserter som blir utsatt får refundert disse.

Med bakgrunn i regjeringens anbefalinger, vil Kommuneoverlegen anbefale Vinterfestuka følgende angående VU 2021: Kommuneoverlegen ber Vinterfestuka redusere antall tilreisende artister/underholdere fra smitte belastede regioner ved å avlyse, eller utsette konserter/arrangement av smittevernhensyn. Narvik kommune ber Vinterfestuka i Narvik ha en særskilt oppmerksomhet på antall artister/tilreisende tilknyttet arrangement/konserter og at dette må ivaretas på en god smittevernmåte. Dette medfører at årets Vinterfestuke tilstrebes å bli et kommunalt arrangement, jmf regjeringens anbefaling om ikke å samle folk fra flere kommuner.

I tillegg må dere ha en særskilt oppmerksomhet på registrering av deltakere fra smittebelastede området inkludert nærkontakter med hensyn til smittesporing.

Kommuneoverlegen har følgende anbefalinger når det gjelder reiser til Narvik kommune fra utsatte områder
Narvik kommune er bekymret over antall tilreisende fra det som i dag er definert som utsatte områder med høyt smittetrykk. Vi vurderer den nasjonale situasjonen fortløpende i Narvik, med fokus på det muterte viruset. I første omgang ber vi folk være veldig varsomme, og vi øker testkapasiteten og anbefaler alle som kommer reisende fra utsatte områder om å teste seg ved ankomst og gå i selvpålagt karantene til testsvar foreligger. Kommuneoverlegen ber om at testingen avtales direkte med Narvik Bedriftshelsetjeneste minst to dager før man kommer til Narvik

Dette er situasjonen i dag, men den kan endres på kort varsel, både den ene og den andre veien. Det viktigste for Narvik kommune er at smittevern går over alt, spesielt i denne tiden med en usikker mutert variant blant oss.

Regjeringens anbefaling i forhold til arrangement er:

De fleste arrangementer bør utsettes eller avlyses. ” Dette er for å hindre at arrangementer samler folk fra flere kommuner” sier Helseminister Høie

Dersom et arrangement likevel må avholdes: Maks ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner.

Lokomotiv-partnere

Svarta Bjørn-partnere

Rallar-partnere

Sville-partnere

Slegge-partnere

Offentlige