Om Vinterfestuka

Vinterfestuka er en av festivalene i Nord-Norge som har størst deltakelse og engasjement. Bak Vinterfestuka i Narvik står en ideell stiftelse som arbeider med kultur og arrangementer gjennom hele året.

I starten var Vinterfestuka drevet av Narvik Reiselivslag, men omfanget på arrangementet krevde etter hvert en annen organisering. Derfor ble Vinterfestuka organisert som en stiftelse i 1997. Bakgrunnen var å få en mer frittstående organisasjon som kunne gjennomføre arrangementene “Vinterfestuka i Narvik”, “Folkefest i Rombaksbotn” og bidra til å utvikle nye arrangement. I dag har stiftelsen ansvar for gjennomføringen av kulturarrangementene “Vinterfestuka i Narvik”, “Folkefest i Rombaksbotn” og en rekke andre arrangementer.

Vinterfestuka i Narvik

Hvert år blir det gjennomført svært mange ulike arrangement i Vinterfestuka, gjerne godt over 200. 25-30 000 publikummere besøker arrangementene og Vinterfestuka er dermed en av de best besøkte festivalene i landsdelen. Vinterfestuka fremstår i dag som en moderne festival med et spennende innhold samtidig som rammen og symbolene fra kulturhistorien blir tatt godt vare på, blant annet gjennom utenvevnelsen av Svarta Bjørn og ikke minst det viktige arbeidet til Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben Av Malmbyen Narvik, Rombaksmusikken og flere andre frivillige grupper.

Kunstneriske målsetninger

Vi er spesielt opptatt av å videreutvikle arrangement som utnytter den fantastiske kulturhistoriske rammen, til formidling av musikk, litteratur, kunstutstillinger, teater, dans og lokalkunnskap.

Vinterfestuka skal ha en programprofil der musikk står for den største delen av programinnholdet. Nordkalottsamarbeid er en av målsetningene, noe som er naturlig med de nære forbindelsen regionen har, og har hatt til Sverige i århundrer. I det sammenhenget strever Vinterfestuka også til en sterkere grad av internasjonalisering.

Vi har trukket opp flere områder hvor vi skal satse ekstra de neste årene, blant annet arrangement rettet mot barn og unge. For oss er det også viktig å vise til hva kultur betyr for næringsutviklingen i regionen.

Kultur og næringsliv

Stiftelsen Vinterfestuka har i dag mange samarbeidspartnere fra næringslivet. Det økonomiske bidraget fra disse er svært viktig for å få gjennomført et omfattende program. Samtidig kommer samarbeidspartnere med verdifulle innspill til utvikling av festivalen. Næringslivets engasjement i Stiftelsen Vinterfestuka har resultert i oppmerksomhet rundt kultur som vekstnæring, og som virkemiddel for by utvikling.

Like viktig i dette samarbeidet er det at vi legger til rette for at næringslivet kan bruke kultur som virkemiddel for utvikling av egne aktiviteter. Samtidig er vi også opptatt av at slikt samarbeid kan bidra til egen utvikling og utvidet bruk av kultur.

Pantograf-partner

Lokomotiv-partnere

Svarta Bjørn-partnere

Slegge-partnere

Offentlige