Korona-viruset

Informasjon til publikum på større arrangementer

Koronavirus-situasjonen gjør at det er svært viktig med gode hygienetiltak blant publikum på ulike arrangementer.  Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Unngå å hoste eller nyse direkte på andre og tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken. Det anbefales ikke munnbind for friske personer.

Publikum bør holde seg hjemme ved sykdom, spesielt ved influensalignende plager, inkludert feber og hoste.

Vinterfestuka følger utviklingen nøye og forholder seg til anbefalinger fra det offentlige. Vi vil ha økt fokus på håndhygiene ved å sette opp flere stasjoner for hånddesinfeksjon på våre arenaer samt informasjon om god håndhygiene.

Mer informasjon om Koronoa-viruset finner du hos Narvik Kommune, Kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet.

Pantograf-partner

Lokomotiv-partnere

Svarta Bjørn-partnere

Slegge-partnere

Offentlige