Moddi, Pål Moddi Knutsen, er en anerkjent nord norsk artist og forfatter fra Senja. Moddi er kjent for sitt engasjement i samfunns- og miljøspørsmål, noe som gjenspeiles i tekstene hans.
Visesanger. Bustehode. Pilegrim. Miljøforkjemper. Når Pål Moddi Knutsen går på scenen, vet du aldri helt hvilken versjon av senjaværingen du får. Uansett vet du at du kan forvente både storslagen musikk, smittende engasjement og en glødende tilstedeværelse.
Moddi gjester årets Ord i Spor på Narvik bibliotek tirsdag 12.03. kl 11.30. Han vil gi oss en litterær og musikalsk halvtime, der han både skal spille, og fortelle litt om sitt prosjekt “Det Nye Nord” i forbindelse med Bodø 2024. Dette prosjektet førte til at Narvik fikk besøk av Lars Bremnes i en uke i november i 2022, der han endte opp med å skrive en sang om Narvik. Marit Laland, ansatt på fylkesbiblioteket og prosjektleder for Det Nye Nord, vil samtale med Pål. Dette kan vi garantere blir en minnerik litterær lunsj.